Hundförsäkring » Tävlingsformer » Tävlingslydnad

Tävlingslydnad

Tävlingslydnad är en exakt form av lydnad till skillnad från det man brukar kalla vardagslydnad. Hunden ska till exempel kunna gå fot vid din sida på ett visst sätt, den ska sätta sig tätt Intill dig, rusa fram till dig när du ropar på den och den ska också kunna ligga kvar när du går ifrån den.

I tävlingslydnad är allt som hunden ska göra uppdelat i olika moment. Varje moment ger olika poäng och den sammanlagda poängen avgör om hunden får ett 1 :a pris, 2:a pris eller ett 3:e pris.

Hundarna tävlar Inte mot varandra utan poängbedöms individuellt och får alltså sitt pris oavsett hur det går för de andra hundarna.

Lydnadstävlingarna är indelade i fyra klasser. Lydnadsklass I är nybörjarklass. Får man ett 1 :a pris i den klassen får man fortsätta upp i lydnadsklass II, därefter kommer lydnadsklass III och sist elitklass som är den svåraste klassen. Man kan starta många gånger I varje klass, ända tills man får sitt 1 :a pris. Lydnadsklasserna kallas också lydnadsprov. LP betyder lydnads-provsdiplom och för att få det så krävs det tre 1 :a pris i den aktuella klassen, till exempel LP1 eller LP2.

Alla hundar som är äldre än tio månader får starta I lydnadstävlingar. Rasen spelar ingen roll, det är samarbetet mellan hunden och föraren som är det viktiga.

Tycker du att det låter kul med tävlingslydnad bör du börja med att gå en grundkurs. Vill du veta mer om tävlingslydnad och de olika momenten så kan du beställa lydnadsprovsbestämmelserna från Svenska Kennelklubben, Bruks-hundklubben eller Sveriges Hundungdom.