Hundförsäkring » Dina hundförsäkring

Dina hundförsäkring

Dina hundförsäkringDina är ett försäkringsbolag som har valt att framhäva sig som ett praktiskt alternativ för den som inte vill behöva lusläsa tillägg för att få en försäkring som täcker de behov man som hundägare har. Därför har de valt att endast erbjuda en enda hundförsäkring som därmed strävar efter att vara så heltäckande som möjligt. Tanken som Dina har är att en försäkring ska vara praktisk utan onödiga bekymmer för den som tecknar den. Du som kund ska inte behöva tänka på om din hund skadade sig under promenerande eller egentligen till följd av en svårupptäckt sjukdom. Det enda du ska behöva bry dig om är din hund.

Hundförsäkring

Hos Dina tecknar man ett enda paket oavsett hundens särskilda omständigheter eller egna unika behov. Då får man ersättning vid behov av veterinärvård, mediciner eller rehabilitering. Oavsett om det gäller behandling, operation eller tandvård täcks detta av försäkringen. I paketet ingår även en livförsäkring. Väljer du att teckna försäkringen innan hunden är fyra månader blir du även försäkrad mot dolda fel. Bedriver man kennelverksamhet utökas försäkringen mot dolda fel till att även gälla valpar. Med livförsäkringen ersätts du om din hund försvinner, måste avlivas eller tappar sin avelsförmåga. Rätten till ersättning för förlorad avelsförmåga gäller däremot bara om du bedriver registrerad kennelverksamhet och din hund har valpar som även har registrerats.

Rätten till ersättning vid veterinärvård gäller kostnader avseende behandling, undersökning och vård vid olycksfall eller sjukdom. Du har då rätt till ersättning för vård vid tandfrakturer av permanent tand, undersökning, operation, behandling, medicinering och rehabilitering så som sjukgymnastik eller simning.

Finns det några begränsningar?

Trots att paketet framställs som heltäckande finns ett antal viktiga begränsningar. Om din hund är en bulldogg, mop, bostonterrier eller pekingese ersätts inte kostnader i samband med vård som har att göra med luftvägarna. För dessa ersätts inte heller kostnader för kejsarsnitt. Samma gäller om hundrasen är känd för att ha höftledsproblem och hundens föräldrar inte är dokumenterad friska. Det finns även vissa situationer som är helt undantagna ersättning. Bland dessa är om hunden, oavsett ras, drabbas av kryptokism, kroksvans eller beteenderubbningar. Är din hund importerad finns även begränsningar i vilka parasitsjukdomar som du kan få ersättning för. Ersättning utgår aldrig för förebyggande vård. Resor och veterinärens administrativa kostnader ersätts aldrig.

Måste man teckna hela paketet?

En stor fördel med Dina är att man egentligen inte behöver ställa sig denna fråga. Samma försäkring tecknas oavsett behov. Det gör att snittpremien kan bli lite högre. Men du behöver aldrig oroa dig för att försäkringen inte ska täcka den situation som din hund eventuellt hamnar i. För den som är intresserad går det att teckna separat veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Det gör att du som inte är intresserad av livförsäkring bara behöver betala för den del som gäller veterinärvård. Dina är helt klart ett alternativ för dig som vill ha en enkel och heltäckande hundförsäkring. Har du däremot särskilda behov kan det ligga i ditt intresse att överväga ett annat försäkringsbolag. Gör du det kan du få mer skräddarsydda försäkringar som just i ditt fall är mer lämpade ur ett ekonomiskt eller praktiskt perspektiv. Är du en typisk hundägare är det däremot värt att titta närmare på Dina