Hundförsäkring » Svedea hundförsäkring

Svedea hundförsäkring

Svedea hundförsäkringSvedea har ett upplägg baserat på flera fristående försäkringar. I deras utbud finns veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, reseförsäkring, avelsförsäkring, användbarhetsförsäkring och kennelförsäkring för uppfödare. Samtliga av försäkringarna fyller olika behov. Är du endast rädd för att din hund ska bli stulen? Isåfall kanske du endast behöver teckna livförsäkringen. Svedea har valt att ha ett försäkringsupplägg som innebär att du helt och hållet kan plocka ihop ett eget helhetsskydd. Det gör även att du måste ta ställning till vad du behöver innan du tecknar försäkringarna. Dessa frågor kommer vi ha anledning att återkomma till. Först ska vi titta på utbudet av hundförsäkringar hos Svedea.

Veterinärvårdförsäkring

En veterinärvårdförsäkring hos Svedea innebär att du har ett skydd om din hund blir sjuk eller skadas. Du kan teckna en försäkring från det att hunden är sex veckor gammal. Priset är det samma under hela hundens livstid. Vissa raser, så som shar-pei och bulldogg, kan endast försäkras i begränsad utsträckning. För chihuahua finns även begränsningar kring rätten till ersättning för kejsarsnitt.

Livförsäkring

Livförsäkringen innebär att du får ersättning om din hund springer bort, blir stulen, dör eller måste avlivas. För att försäkringen ska gälla måste däremot din hund vara ID-märkt.

Rehabiliteringsförsäkring

Detta ger dig ersättning om din hund måste vårdas efter skada. Rehabilitering är ofta ett måste för att en hund ska bli fullständigt återställd efter den har drabbats av sjukdom eller skada. Exempel på vanlig rehabilitering för hundar är massage och simning.

Reseförsäkring

Om din hund blir sjuk under tiden ni planerar att resa kan man vanligtvis inte få ersättning för kostnader till följd av utebliven resa. Därför kan man teckna en särskild reseförsäkring. Med den får du ersättning för extrautgifter till följd utebliven resa.

Avelsförsäkring

Bedriver du avel kan du dra nytta av denna särskilda försäkring. Om en valp visar sig vara sjuk ersätts du för behandling. Om avelsdjuret har problem med fertilitet eller tappar avelsförmågan ersätts du för utredning och uteblivna intäkter.

Användbarhetsförsäkring

Detta gäller dig som använder hunden som bruksdjur. Om du använder din hund i arbete eller för tävling och hunden förlorar sin förmåga kan du ha rätt till ersättning. Detta gäller främst jakthundar, ledarhundar, tävlingshundar eller servicehundar.

Kennelförsäkring för uppfödare

Om du bedriver uppfödarverksamhet skyddar denna försäkring hela din verksamhet. Det ger dig ansvarsförsäkring i verksamheten som innebär att du får ersättning för kostnader till följd av att en av dina hundar skadar en annan person eller annans egendom. Du får även rätt till ersättning för olyckor i din verksamhet, behov av krishjälp eller kostnader i samband med rättstvister.

Vilka försäkringar bör man teckna?

Denna fråga är densamma som frågan om vilka behov du har. Om du driver yrkesmässig uppfödning är det ganska självklart att du kommer att behöva kennelförsäkringen. Använder du din hund som jakthund har du däremot att välja mellan att bara teckna användbarhetsförsäkringen eller att teckna användbarhetsförsäkringen och veterinärvårdförsäkringen. Fördelen med det upplägg som Svedea har är att du helt och hållet kan anpassa din försäkringslösning. Det kräver däremot att du även noggrant överväger vad och varför du är hundägare. Ett sådant upplägg medför både för- och nackdelar. Fördelen är att du kan få ett lägre pris genom att endast teckna de delar av försäkringen som du har nytta av. Nackdelen är att du verkligen måste ta ställning till vilka delar du behöver.