Hundförsäkring » Moderna hundförsäkring

Moderna hundförsäkring

Moderna hundförsäkringFörsäkringsbolaget Moderna har valt att ha ett upplägg som innebär att en basförsäkring med valfritt försäkringstak kan kompletteras med särskilda tilläggsförsäkringar för att skapa en ekonomiskt lämplig helhet. Att teckna en hundförsäkring hos Moderna sker därmed i två steg. Först väljer man vilken försäkringsnivå man vill ha för sin basförsäkring. Desto högre premie desto högre ersättningstak. Efter det tar man ställning till om man verkligen behöver någon av tilläggsförsäkringarna som erbjuds. Dessa är livförsäkring och flockförsäkring.

Hundförsäkring

En hundförsäkring hos Moderna kan tecknas först då din hund har blivit sex månader gammal. Så länge du betalar premien har du även rätt till ersättning för veterinärvård. Det innebär att du ersätts för kostnader som uppstår i samband med att din hund blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Försäkringen omfattar vård utförd av legitimerad veterinär. Detta inkluderar även akupunktur av specialutbildad veterinär. Det veterinären behöver för att utföra vården ersätts också. Olycksfall åsyftar kroppsskada som drabbar djuret på grund av yttre händelse. En sådan kan vara att hunden av någon anledning bryter benet under en promenad eller skadar sig vid lek.

Försäkringsnivåer

Modernas upplägg innebär att du manuellt tecknar dig för en särskild försäkringsnivå. Nivåerna du har att välja mellan är: enkel till 25 000 kr, dubbel till 50 000 kr, och dubbel till 75 000 kr. Vilken nivå du väljer avgör hur omfattande ersättning du som högst kan få. Nivån påverkar även omfattningen på premien. Det innebär att ersättningstaket utökas i förhållande till den avgift du är villig att betala. Dubbel nivå tillför även rätten till ersättning vid behov av särskild röntgen.

Tilläggsförsäkringar

Moderna har två tilläggsförsäkringar: livförsäkring och flockförsäkring. Livförsäkringen innebär att du ersätts för förlorad avelsförmåga, användbarhet eller vid stöld. Flockförsäkringen gäller dig som bedriver kennel eller har många hundar. Då ersätts du för kostnaderna för veterinärvård oavsett vilken av hundarna som drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Finns det några begränsningar?

Hundar äldre än åtta år går inte att försäkra. Det utgår aldrig ersättning för förebyggande behandling, resor, tandsten, särskilt foder eller krage. Inte heller ersätts kostnader för avlivning eller kremering. Skador som visat sig innan försäkringen tecknas är undantagna från rätten till ersättning. Därför är det viktigt att så fort som möjligt teckna en hundförsäkring. För importerade djur finns även särskilda undantag. Har du ett sådant får du ingen ersättning. Ett antal undantagsfall är även helt exkluderade från rätten till ersättning. Detta gäller, bland annat, behov av strålbehandling och behandling med cellgifter. När det gäller behov av kejsarsnitt samt led- och skelettsjukdomar är försäkringen begränsad till att endast gälla vissa hundraser. Det kan även finnas andra särskilda omständigheter som gör att ersättningen begränsas i dessa situationer.

Vilken försäkring bör man välja?

En hundförsäkring hos Moderna är heltäckande men har många undantag. Fördelen är att du inte behöver ta ställning till många tilläggsförsäkringar. Nackdelen är att du får ett paket vars omfattning du inte har någon inflytande över. Det gör det extra viktigt att läsa villkoren för att säkerställa att du får den försäkring som du förväntar dig. Då det även finns många undantag för särskilda hundraser är det av vikt att du kontrollerar så att detta inte gäller just din hund.