Hundförsäkring » Sveland hundförsäkring

Sveland hundförsäkring

svelandHundägande är förenat med både glädje och svårigheter. Vissa hundar kräver särskild omvårdnad och oavsett hundras finns alltid risken att något går fel. Det kan vara att hunden blir sjuk eller råkar skada egendom. Försäkringsbolaget Sveland specialiserar på djurförsäkringar och tillhandahåller ett flertal paket anpassade för olika behov.

Allmänt om Hundförsäkring hos Sveland

Samtliga hundförsäkringar hos Sveland har en basnivå som omfattar veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter på basnivån utgifter i samband med att hunden behöver undersökas, behandlas eller vårdas till följd av ett olycksfall. Olycksfall åsyftar ofrivilliga och oförutsedda händelser så som att något faller ned och skadar hunden eller om hunden skadar sig själv. Det gäller även vid en bilolycka. En livförsäkring på basnivå ersätter dig om din hund avlider eller måste avlivas på grund av olycksfall. Samtliga paket har däremot vissa särskilda förmåner.

Hund Olycksfall

Detta är Svelands mest grundläggande paket och motsvarar ett baspeket där det ingår veterinärvårdsförsäkring för olycksfall och livförsäkring. Vill man utöka försäkringen kan man välja att teckna en mer omfattande försäkring eller någon av tilläggsförsäkringarna som nämns nedan.

Hund Special

Detta försäkringspaket är en utökad variant av Hund Olycksfall. Den ger dig även rätt till ersättning vid några av de vanligaste sjukdomsfallen. Bland dessa är livmoderomvridning, lunginflammation, testikelomvridning, tumörsjukdomar och urinsten. Det gör detta paket lämpat för sig som vill ha utökad veterinärvårdsförsäkring men endast vill gardera hunden mot de vanligaste sjukdomarna.

Hund Favorit & Junior

Detta försäkringspaket innehåller allt i baspaketet olycksfall men utökar rätten till ersättning att även gälla veterinärvård vid sjukdom samt en användbarhetsförsäkring. Det innebär att du får ersättning för veterinärvård även vid det fall att din hund drabbas av sjukdom. Du ersätts även med upp till hälften av kostnaden för undersökning genom scintigrafi, MR, fluoroskopi och CT. Användbarhetsförsäkringen innebär att du ersätts om hunden tappar sin förmåga när du innehar din hund för särskilda ändamål, så som jakt eller avel.

Hund Maximal

Hund Maximal är Svelands mest omfattande hundförsäkring. Den ökar ersättningsbeloppet vid veterinärvård och ersätter även eventuella avlivningskostnader. Paketet motsvarar en utökad Hund Favorit & Junior.

Specialpaket och tilläggsförsäkringar

Hos Sveland går det att teckna att flertal specialpaket. Om du har jaktkort och använder hunden för jakt kan du teckna deras försäkring för jägarhund som då inkluderar ersättning för skador orsakade av rovdjur. Sveland Kennel ger dig som är uppfödare särskild ersättning om någon av dina hundar tappar sin fortplantningsförmåga eller om någon valp i kullen skadar sig eller blir sjuk. Sveland Flock är en kollektiv försäkring för dig som är uppfödare och har minst tio avelshundar. Den är särskilt lämpad för dig som yrkesmässigt och i större omfattning sysslar med hunduppfödning. Rehabiliteringsförsäkring ersätter dig om en veterinär ordinerar rehabilitering eller remitterar din hund på rehabilitering. Medicinförsäkringen ersätter en stor del av kostnaderna för eventuella mediciner som en veterinär skriver ut för din hund. Personolycksfallsförsäkring täcker de fall då någon som tillfälligt har din hund skadas av hunden.

Vilken försäkring bör man gälla?

Är din hund ung och du vill gardera dig mot samtliga olyckor och sjukdomar är det heltäckande paketet Hund Maximal något att överväga. Är den hund däremot några år och saknar tecken på sjukdom kanske du bara behöver överväga Hund Olycksfall eller Hund Special om du vill säkra hunden mot vanligt förekommande sjukdomar. Är du däremot yrkesmässig uppfödare bör du överväga Svedeas särskilda kennelförsäkringar. För den som är osäker på hur omfattande försäkring som är lämpligt går det att teckna en mer grundläggande försäkring med särskilda tillägg eller efter ett tag byta till ett mer omfattande paket.