Hundförsäkring » Folksam hundförsäkring

Folksam hundförsäkring

Folksam hundförsäkringAtt vara hundägare kräver mycket tid och stort engagemang. Man lär känna hunden väldigt bra. Det gör att man kanske inte vill bli tvungen att avliva den endast för att man inte har ekonomin som krävs för att få tillräcklig veterinärvård. Därför är det viktigt att teckna en hundförsäkring. Folksam erbjuder hundförsäkringar i tre nivåer: bas, mellan och stor. De skiljer sig åt i såväl omfattning som i det högsta beloppet de ersätter.

Hundförsäkring Bas

Detta är Folksams grundläggande försäkring. Den ersätter dig med ett basbelopp för kostnader gällande veterinärvård, akupunktur och dolda fel. Det innebär att du är garanterad rätt att få undersökning, behandling och vård hos en legitimerad veterinär. Exempel på situationer som innebär behov av veterinärvård är öronsjukdomar, hälta eller livmoderinflammation.

Hundförsäkring Mellan

Detta är Folksams mellanförsäkring. Den ersätter dig med ett mellanbelopp för samma saker som inkluderas i hundförsäkring Bas. Utöver de ersätts du även för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi och tandvård. Här har du även rätt till bettkorrigering och borttagning av kvarsittande mjölktänder.

Hundförsäkring Stor

Detta är Folksams största hundförsäkring. Den ersätter dig med ett större belopp för allt i hundförsäkring Bas och Mellan. Utöver det ersätts du även för kostnader för avlivning vid skada eller sjukdom, strålning- och cellgiftsbehandling och implantat av höftprotes. Detta ger dig det mest omfattande skyddet för din hund.

Tilläggsförsäkringen Livförsäkring

Som tillägg till samtliga hundförsäkringar hos Folksam kan du skaffa Livförsäkring. Det innebär att du ersätts om hunden på grund av en sjukdom eller ett olycksfall måste avlivas. Samma gäller om hunden försvinner, dör eller av någon annan anledning måste avlivas. Om det är en brukshund som inte längre kan användas för avsett ändamål utgår även ersättning om du har tecknat Livförsäkring.

Finns några undantag?

Det finns vissa undantag som gäller samtliga försäkringar. Ingen av dem ersätter sjukdomar som visar sig inom 20 dygn från det att försäkringen tecknas. Det innebär att det är viktigt att så fort som möjligt teckna en hundförsäkring. Inte heller ersätts du för resor, behov av särskilt foder, förebyggande behandling, vissa problem med andningsorganen, navelbråck, kryptokism eller kroksvans. Är hunden importerad kan ytterligare begränsningar tillkomma.

Vilken försäkring bör man teckna?

Det finns inga generella svar på denna fråga. Först och främst måste man se till så att det försäkringsbehov man har inte är undantaget i villkoren. Om hunden har särskilda åkommor kan dessa vara undantagna från försäkringen. Då blir det i värsta fall helt överflödigt med en försäkring. Har hunden däremot ingen sådan problembild måste man ta ställning till vilken omfattning på försäkringen man vill ha. Är hunden ett sällskapsdjur kanske det räcker med Hundförsäkring Bas. Använder man däremot hunden för särskilda ändamål kan det vara värt att överväga Hundförsäkring Stor. På samma sätt måste man ta ställning till om man behöver Livförsäkring för sin hund. Är hunden stöldbegärlig? Det finns många frågor som kan påverka svaret. Upplever man liknande risker kan Livförsäkring vara ett viktigt tillägg. Värt att ha i åtanke är att samtliga försäkring kommer med en självrisk. Därför är det inte värt att teckna en mer omfattande hundförsäkring om man inte är säkert på att man till och börja med klarar av att betala självrisken.