Jämför Hundförsäkring

Se hur mycket du kan spara på din hundförsäkring!

Din hund är en familjemedlem och han eller hon behöver tas hand om. Hundförsäkring behöver inte vara dyrt, men räkningar för veterinär och andra kostnader kan dyka upp, framförallt i en nödsituation.

Att se din hund har rätt mängd av täckning är viktigt men också att se till att du inte får betala för mycket för din hundförsäkring.

hundar

Hitta bästa hundförsäkring

Jämföra hundförsäkring är enkelt här. Vi listar de bästa försäkringarna för nästan alla raser och åldrar på hund och kan hjälpa dig att hitta en hundförsäkring till ett överkomligt pris.

Det är verkligen så snabbt och enkelt att jämföra, ta en titt på hur mycket du kan spara när du jämför marknaden för hundförsäkring!

Är en försäkring verkligen nödvändigt?

Vår erfarenhet visar att 1 av 3 husdjur kräver oväntade veterinärbehandling varje år och yngre hundar är särskilt sårbara eftersom de behöver tid för att anpassa sig till sin nya omgivning. Tyvärr ökad risk avslutas ibland med en improviserad resa till veterinären så det är aldrig för tidigt att ha en valpförsäkring.

Med omfattande utveckling i veterinärmedicin veterinärer har nu en mängd olika diagnostiska tekniker till sitt förfogande. Däremot kan avancerade metoder komma till en kostnad och bara diagnostisera ett tillstånd kan snabbt ge upphov till höga räkningar.

Att äga hund medför mycket glädje men även mycket ansvar. I Sverige är lagarna utformade så att hunden rättsligt sätt är en egendom. Men hundägare vet att hundar är mycket mer än så. Hunden kan bli sjuk, behöva rehabiliterande vård, kräva särskild medicinering eller i värsta fall skada något eller behöva avlivas. Oavsett vad som kan hända finns alltid risken för att det uppstår kostnader och händelser som ingen riktigt förväntar sig. Därför finns möjligheten att teckna en särskild hundförsäkring. Med en sådan kan du få ekonomisk hjälp när det oväntade händer.

Allmänt om hundförsäkringar

Hundar kan precis som människor drabbas av sjukdomar och olycksfall. De kan även råka skada andra, annans egendom och andra djur. Sådant kan leda till omfattande kostnader. Blir en hund sjuk och behöver vård kan man av ekonomiska skäl vara tvungen att avliva den för att man inte har råd med de kostnader som veterinären begär. Kanske unikt för hundförsäkringar är att de kommer i många olika varianter. De kan vara anpassade för dig som är uppfödare, jägare eller bara vanlig hundägare. Ibland skiljer sig försäkringarna åt mellan olika hundraser. Exempelvis kan vissa raser statistiskt sett vara mer mottagliga för vissa sjukdomar och skador. Försäkringarna kan även skilja sig åt i vad de ersätter. Vissa ersätter bara den nödvändiga vården medans andra även ersätter efterföljande rehabilitering.

Vad bör man tänka på när man skaffar hundförsäkring?

Först och främst måste man ställa sig frågan om man vill riskera att behöva avliva hunden om den blir sjuk eller skadad. Har man obegränsad ekonomi behöver man inte ens ställa sig frågan men för oss andra är frågan avgörande. Om svaret är ja kan man enkelt komma till slutsatsen att man inte behöver en försäkring. Vill man däremot göra allt man kan för sin hund blir det nödvändigt att skaffa en hundförsäkring.

Olika hundraser har olika problembilder. Vissa för med sig risk för höftproblem medan andra ofta utvecklar särskilda sjukdomar. Det gör att vissa specifika hundraser är helt undantagna möjligheten att försäkras. Därför måste man först ta reda på om man själv har en sådan hundras. Detta gäller endast ett fåtal raser och man kan förutsätta att de flesta vanliga hundar går att försäkra. Exempel på en hundraser som ofta är undantagen är shar-pei och i vissa särskilda fall bulldogg och pekingese. Nästa fråga man får ställa sig är om den hundrasen som man faktiskt kan försäkra har en särskilt omfattande problembild. Då är det inte säkert att försäkringen gäller för de vanligaste åkommorna. Sådant avgörs däremot i villkoren och man får noggrant kontrollera dessa innan man tecknar sig en försäkring. Man får även överväga i vilket syfte man äger hund. Är hunden en sällskapshund? Jakthund? Är man uppfödare? Ofta finns olika paket beroende på vilken sorts hundägare man är. Ser man till att försäkra hunden så tidigt som möjligt garanteras det även att man inte riskerar att exkludera särskilda åkommor då vissa blir synliga först med tiden. Det kan även finnas rabatt om man tecknar försäkringen när hunden fortfarande är ung.

Så sammanfattningsvis bör man ställa sig frågan om man vill riskera att behöva avliva sin hund av ekonomiska skäl, om den hundras man har är försäkringsbar samt i vilket syfte man är hundägare. Ställer man sig dessa frågor blir det sedan enklare att sålla fram den försäkring som är mest förmånlig för det egna hundägandet.