Hundförsäkring » If hundförsäkring

If hundförsäkring

If hundförsäkring

Som hundägare är man mån om att hunden ska må så bra som möjligt och leva så länge som möjligt. Oavsett om det är för att man har hunden som sällskaps- eller jakthund kan det uppstå många kostnader. I värsta fall kan man hamna i den situation att man måste välja mellan att avliva och ta på sig kostnader som är större än vad man finansiellt kan hantera. If erbjuder en hundförsäkring i två varianter: hund och stor hund. Utöver det finns även tilläggsförsäkringen användbarhet som kan vara av intresse för dig som använder din hund för särskilda ändamål.

Hundförsäkring Hund

If:s grundförsäkring Hund ger dig ett grundläggande skydd för din hund. I den ingår rätt till ersättning vid veterinärvård, skada orsakad av rovdjur och en livförsäkring. Rätten till veterinärvård gäller om hunden blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Vissa hundraser är undantagna detta. Bland dessa är fransk- och engelsk bulldog, chihuahua och bostonterrier. För dessa utgår ingen ersättning. För andra hundraser gäller försäkringen hela hundens livslängd. Däremot minskar försäkringsbeloppet i förhållande till hundens ålder efter sju års ålder. Om hunden skadas av ett rovdjur utgår ersättning. Här finns ingen rasbegränsning. Livförsäkringen gäller om hunden måste avlivas oavsett om detta beror på sjukdom eller olycksfall. Ersättning utgår även om hunden kommer bort.

Hundförsäkring Stor hund

I hundförsäkringen Stor hund ingår allt som finns i hundförsäkringen Hund men med ett antal utökningar. Du får även ersättning vid behov av mer omfattande kejsarsnitt eller veterinärvård. Försäkringen är helt enkelt en utökad grundförsäkring. Exempelvis ersätts även kostnader vid det fall att hunden remitteras till specialistveterinär. Du ersätts även för kostnader som gäller rehabilitering. Om veterinären anser att din hund behöver särskilt rehabilitering för att återställas så behöver du inte betala det på egen hand.

Tilläggsförsäkringen Användbarhet

Tilläggsförsäkringen Användbarhet innebär att att du får ersättning om din hund förlorar en egenskap som är avgörandet för ditt hundägande. Detta gäller, exempelvis, om du använder hunden för jakt- eller avelssyfte. Använder du hunden i din verksamhet kan detta tillägg vara viktigt.

Finns det några allmänna begränsningar?

Försäkringarna gäller inte för skador som har visat sig innan försäkringen tecknades. Inte heller gäller den vissa medfödda sjukdomar. För rasen shair-pei gäller försäkringen inte för öron-, ögon- eller hudbesvär. Inte heller gäller försäkringen om hunden är importerad och drabbas av parasiter. Drabbas hunden av höftletsdysplasi, armbågsledsdysplasi eller osteokondros i bogled gäller försäkringen endast om hunden försäkrades före fyra månaders ålder. Därför är det av vikt att så fort som möjligt försäkra hunden. Om hunden är av en sådan ras som har kända anlag för vissa skador och sjukdomar är det inte säkert att försäkringen gäller. Därför är det viktigt att säkerställa att din hund är sådan som omfattas av försäkringen så att du inte hamnar i situationen att du tror du har mer omfattande skydd än du har.

Vilket försäkringsupplägg bör man välja?

Detta är omöjligt att svara på utan att veta dina särskilda omständigheter. Om du bedriver verksamhet som är beroende av hunden är det i ditt intresse av att skaffa tilläggsförsäkringen Användbarhet. Har du däremot endast hunden som sällskapshund kan det vara så att grundförsäkringen är tillräckligt. Viktigt att komma ihåg är att grundförsäkring inte täcker rehabilitering. Om en hund skadar sig kan rehabiliterande vård vara avgörande för om hunden kommer att bli helt återställd.