Hundförsäkring » Tävlingsformer » Agility

Agility

Hundsporten agility kom till Sverige frän England. Är 1987 blev den en officiell tävlingssport i Sverige. Ordet agility betyder vighet och snabbhet.
En agilitybana består av 10-20 hinder. Föraren ska dirigera sin hund runt banan med hjälp av rösten och kroppsspråket. Agility ska gå fort, och hindren ska tas på rätt sätt och i rätt ordning.

Alla friska hundar över 18 månader får delta i tävlingar, även blandrashundar. Hundarna delas in I tre storleks-grupper: small, medium och large. Det enda som skiljer grupperna åt är höjden och längden på hopphindren, annars är hindren exakt lika.

Det finns två typer av tävlingsklasser: agilityklass och hoppklass. I agilityklasserna kan det finnas bord och olika balanshinder, det finns det inte i hoppklasserna. Inom tävlingsklasserna finns det tre olika svårighetsgrader.

Man måste ha bra kontakt med sin hund när man tränar agility. Det är viktigt att man är glad och positiv mot hunden, som ska ha mycket beröm när den gör rätt. Det är också viktigt att man har en bra grundlydnad på sin hund. Om hunden inte redan är lydig, så bör man träna kontakt och lydnad samtidigt. Det finns gott om agility-böcker. Leta på biblioteket och på Internet.

Olika hinder

Det finns många olika slags hinder på en agilitybana. En del hinder har så kallade kontaktfält. Det är en markerad yta som hunden ska beröra med sina tassar och som finns på balanshindrens upp- och nerväg.
A-hindret: Hindret liknar ett jättestort ”A”. Hunden ska springa upp på den ena sidan och ner på den andra.

Däcket: Ett hängande bildäck som hunden ska hoppa igenom.
Bordet: Hunden ska hoppa upp på ett bord och vara kvar på bordet I fem sekunder.

Platta tunneln: Tunnelns ena del ligger platt på marken. Hunden ska springa Igenom tunnelöppningen och med egen kraft skjuta upp tyget för att komma igenom.

Runda tunneln: Hunden ska springa igenom en tunnel som är 3-6 meter lång.

Balansbommen: Det här är en lång bräda som först går uppåt, sedan plant en bit och ner i andra änden. Hunden ska springa över brädan och trampa på kontaktfälten. Långhoppet: Vid det här hindret ska hunden hoppa så långt som möjligt.

Hopphinder: Vanliga hopphinder som hunden inte får riva.

Slalom: Hunden ska gå i sicksack mellan en rad pinnar. Gungbrädan: Hunden ska gå upp på brädan, vänta tills den tippar över och gå ner på andra sidan.